Referenser

Referenser


Norrberget


Ett hus med synligt massivträ. Jag konstruerade hela huset som är en kombination av bärande massivträv i väggar, tak och bjälklag. Dock användes både limträ och stål till vissa balkar och pelare.

 
Krisslinge


En villa med pålad grundläggning, väggar i cellplastblock med betongkärna, betongbjälklag &  plåtklätt trätakSaltsjöbaden


En ombyggnad av en villa i 3 våningar med källare i thermomur, bjälklag av betonghåldäck på stålstomme och takstolar i kerto med öppet upp i nock.

Kontakt


jakob@mjborg.se

070-8379522


MJ Borg Byggprojektering AB

Hantverkargatan 4

74432 Heby


Org nr: 559002-5663


Copyright © All Rights Reserved