Krisslinge

En villa med pålad grundläggning, väggar i cellplastblock med betongkärna, betongbjälklag på samverkansplåt samt plåtklätt trätak med balkar av limträ.