Norrberget

Ett hus med synligt massivträ. Jag konstruerade hela huset som är en kombination av bärande massivträv i väggar, tak och bjälklag. Dock användes både limträ och stål till vissa balkar och pelare.

 

Svårigheten var att integrera de balkar och pelare som användes på ett sätt som inte störde husets fina arkitektur, samt det faktum att den trärena insidan blev en utmaning då foder och lister inte skulle användas. Detta lyckades vi med genom kreativt tänkande och ett nära samarbete med arkitekten.