Hem/ Tjänster

 Byggnadskonstruktör sedan 2009

Vi konstruerar hus i Trä ,Stål, Betong & Murverk.

Med specialisering på Trähus!

Våra tjänster

Konstruktionsritningar


Dessa innehåller detaljerade anvisningar över vad olika delar av huset skall ha för material och dimensioner. 

 

Ritningarna används som underlag för att få detaljerade offerter från byggfirmor, beställning av material samt för arbetsledning  på byggplatsen.

 

Vid tekniskt samråd hos kommunen krävs konstruktionsritningar för att visa att byggnaden uppfyller gällande regler.

Hållfasthetsberäkningar 

Energibalansberäkning


Vi följer alltid Eurocodes regelverk vid beräkning av hållfastheten för ditt hus.

Vi gör beräkningar i FEM program vilket gör att vi kan utföra avancerade beräkningar.

 

När man bygger ett nytt hus eller gör tillbyggnader skall en energiberäkning utföras som visar att  huset kommer att klara de krav som finns i Boverkets Byggregler.

Vi kan erbjuda både förenklad Energi beräkning och mer avancerad beräkning.

3D Visualisering

Materialmängder

Elementsritningar


Vi modellerar alla hus i 3D och kan således erbjuda realistiska 3D vyer och 3D detaljer .

 

Eftersom vi jobbar i BIM ( Building Information Modelling) så kan vi extrahera material mängder utifrån modellen så Ni får materiallistor att beräkna pris utefter.

 

Om Ni skall tillverka huset i fabrik så kan vi erbjuda ElementsritningarKontakt


jakob@mjborg.se

070-8379522


MJ Borg Byggprojektering AB

Hantverkargatan 4

74432 Heby


Org nr: 559002-5663


Copyright © All Rights Reserved