ProduktutvecklingVåra tjänster:


3D CAD Modellering 

Tillverkningsritningar

Rendering av produktbild

Animering av ide-film

HållfasthetsberäkningarExempel på 3D modellerad och Animerad ide-film

Exempel på tillverknigsritning

Exempel på 3D modellerad och renderad produktbild

Kontakt


jakob@mjborg.se

070-8379522


MJ Borg Byggprojektering AB

Hantverkargatan 4

74432 Heby


Org nr: 559002-5663


Copyright © All Rights Reserved